Izrada proboja slijedi nakon detaljnog pregleda konstrukcije kojom se utvrđuje mogućnost izrade proboja sa ili bez ojačanja. Sa kolegama projektantima nudimo uslugu izrada projekata i elaborata o mogućnosti izrade otvora.