Dijamantne sajle koristimo kod rezanja betonskih konstrukcija debljine veće od 50 cm. Zbog načina primjene nema ograničenja u debljini elemenata. Sajlama se vrši i kružno rezanje otvora većih promjera.

  • pilanje dijamantnim sajlama zidova/ploča većih dimenzija
  • pilanje dijamantnim sajlama ispod razine mora/vode
  • pilanje dijamantnim sajlama kružnih otvora