• pilanje dijamantnim sajlama zidova/ploča većih dimenzija
  • pilanje dijamantnim sajlama ispod razine mora/vode
  • pilanje dijamantnim sajlama kružnih otvora