• Izgled proboja

 • Bušenje za instalacije ispod prometnica

 • Stepenice u kamenu

 • Proboji u betonu

 • Rezanje stijene

 • Uklanjanje AB-konstrukcije

 • Ukrućivanje Dioklecijanovog vodovoda

 • Rezanje asfalta

Dijamantske pile za rad u zgradama, pogonima, na cesti 

 • podna benzinska
 • podna električna
 • zidna hidraulička
 • kružna
 • žična
 • ručna

Dijamantske bušilice za rad u zgradama, pogonima, na cesti 

 • električna
 • hidraulična
 • hidraulični cjepači 

 

Hidraulična presa

Mikrez d.o.o.

Vukovarska 166, 21000 Split, Hrvatska

OIB: 0025872654

mob. + 385 (0) 98 443 664

e-mail: mikrez@st.t-com.hr

IBAN: HR55 2407 0001 1005 6038 4