• stubišta
  • zidovi
  • ab ploče

U materijalu: beton, kamen, opeka. 

Primjenjivo je u uvjetima potrebnim za očuvanje konstrukcije. Gdje je potreban tihi rad, uz malo prašine, sa smanjenom bukom i vibracijama.