Usluga koja se vrši za probijanje novih ili širenje postojećih otvora u zidovima ili pločama. Rezanje se vrši bez vibracija tako da nema oštećenja ostatka nosive konstrukcije niti naknadne obrade otvora.

 • rezanje/pilanje zidova
 • rezanje/pilanje ploča
 • rezanje/pilanje otvora za vrata
 • rezanje/pilanje otvora za liftove
 • rezanje/pilanje otvora za prozore
 • rezanje/pilanje parapeta
 • rezanje/pilanje greda, stupova, stepenica
 • širenje otvora u nosivim, nenosivim, pregradnim zidovima
 • širenje otvora postojećih vrata
 • širenje otvora postojećih prozora
 • rezanje/pilanje kanala u podu
 • rezanje/pilanje ventilacijskih kanala