• bušenje rupa ispod ceste za kanalizaciju
  • bušenje rupa ispod ceste za instalacije
  • bušenje rupa ispod ceste za plin
  • bušenje rupa ispod objekata, kuća za kanalizaciju
  • bušenje rupa ispod objekata, kuća za instalacije
  • bušenje rupa ispod objekata, kuća za plin

Bušenje rupa izvodi se bez zaustavljanja prometa.