• za mjerenje stišljivosti tla 
  • izrada po narudžbi